امروزه داشتن یک وب سایت شرکتی به اندازه داشتن یک مغازه، دفتر یا شماره تلفن حیاتی است. تحقیقات نشان داده است که ۶/۱۰ مشتریان از برندها انتظار دارند که محتوای آنلاین در مورد تجارت خود داشته باشند.

مطالعه بیشتر